Aktualitātes

Sākums | Apsaimniekošana | Aktualitātes
Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. decembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 11. novembrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājumu.

Plašāka informācija šeit: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/2021/11/13/apstiprinats-jauns-siltumenergijas-tarifs-no-s-g-1-decembra/

Līdz 15.12. Ogrē var nodot nolietotās automašīnu riepas par samazinātu maksu

Līdz 15.decembrim šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumā Ogrē, Akmeņu ielā 43B ir iespējams nodot nolietotās automašīnu riepas par samazinātu maksu (1,00 EUR par 1 riepu).

Visa veida riepas tiek pieskaitītas pie videi kaitīgajiem atkritumiem, līdz ar to tās ir aizliegts izmest parastajos sadzīves atkritumos. Riepas dabiskajā vidē sadalās vairāk nekā 100 gadus, un visu šo laiku dabā var izdalīties dažādas kaitīgas vielas.

Plašāka informācija: https://www.ogresnovads.lv/lv/jaunums/ogre-vares-nodot-nolietotas-automasinu-riepas-par-samazinatu-maksu

Plānotas siltumenerģijas tarifa izmaiņas no 1.decembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 21. oktobrī iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām un dabasgāzes pārvades pakalpojuma izmaksu izmaiņām.

Ar šo paziņojumu SIA “Ogres Namsaimnieks” atsauc š. g. 30. septembra paziņojumu par noteikto (piedāvāto) tarifu.

Visu ziņu lasīt šeit

Siltumenerģijas padeves atslēgums Zilokalnu prospektā 16, Ogrē 13.10.2021.

Sakarā ar siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem 13.10.2021. no plkst. 8:00 līdz 22:00 būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstā ūdens / apkures) dzīvojamai mājai Zilokalnu prospektā 16, Ogrē. 

SIA “Ogres Namsaimnieks”

Siltumenerģijas padeves atslēgums Zilokalnu prospektā 16, Ogrē 04.10.2021.

Sakarā ar siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem 04.10.2021. no plkst. 8:00 līdz 23:00 būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstā ūdens / apkures) dzīvojamai mājai Zilokalnu prospektā 16, Ogrē. 

SIA “Ogres Namsaimnieks”

Siltumenerģijas padeves atslēgums Mālkalnes 13, 21.09.2021.

Sakarā ar siltumtīklu rekonstrukcijas darbiem š. g. 21. septembrī no plkst. 8:00 līdz 22:00 būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstā ūdens / apkures) daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Mālkalnes prospektā 13, Ogrē.

SIA “Ogres Namsaimnieks”

Par rēķinu apmaksu Maxima veikalu pašapkalpošanās kasēs

Informējam, ka pakalpojums “Rēķinu apmaksa” pieejams arī visu formātu Maxima veikalu pašapkalpošanās kasēs.

Pakalpojuma cena nemainīgi 0.50 EUR.

Maksimālā viena rēķina summa ir 1000 EUR.

Papildus informācija https://www.maxima.lv/pakalpojumi/rekinu-apmaksa

Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. septembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 5. augustā ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. septembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām, kā arī izmaiņām dabasgāzes pārvades, sadales pakalpojumu tarifos.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam būs 34,57 EUR/MWh (bez PVN). Savukārt no 2022. gada 1. septembra būs spēkā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 34,59 EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa ir 21,7 tūkst. EUR/MW gadā, kas saglabājas līdzšinējā apmērā. Siltumenerģijas patērētāji ar savas ēkas pieprasīto siltumenerģijas jaudu var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Siltumenerģijas tarifu izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniedza SPRK š. g. 21. jūlijā, un  SPRK, izvērtējot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secināja, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst SPRK 2010. gada 14. aprīļa lēmumam Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un ir pamatoti.

Par smēķēšanas ierobežojumiem

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10.panta 2.daļu ir aizliegts smēķēt

 • tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās,
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās,
 • uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst,
 • bērnu atpūtas un rotaļu laukumos,
 • jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.

Ja iebildumi netiek ņemti vērā, personai ir tiesības vērsties pašvaldības policijā.  

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu policijai ir tiesības piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100,00 EUR.

Par lielgabarīta atkritumu konteineriem

Lūdzam ņemt vērā, ka lielgabarīta atkritumu konteineri ir paredzēti tikai lielgabarīta atkritumiem - tādiem, kuri izmēra vai svara dēļ neietilpst parastajos sadzīves konteineros.

Kategoriski aizliegts lielgabarīta atkritumu konteineros mest parastos sadzīves atkritumus.

Plānotas siltumenerģijas tarifa izmaiņas no 1.septembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 21. jūlijā iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai precizētas siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. septembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

Lasīt visu

Uzlabot vides pieejamību dzīvojamajās mājās cilvēkiem ar invaliditāti būs vienkāršāk

Dzīvokļa īpašuma likuma grozījumi, kas stājas spēkā 5. augustā, sekmē vides pieejamību cilvēkiem ar invaliditāti – tie nosaka atvieglotus nosacījumus uzbrauktuves vai pacēlāja ierīkošanai pie dzīvojamajām mājām vai cita veida dzīvojamās mājas pieejamības uzlabojumiem.

Visu ziņu lasīt šeit

No 1. jūnija rēķinu apmaksa Maxima veikalos pieejama bez laika ierobežojuma

Saskaņā ar saņemto informāciju no maksājumu iestādes SIA „SOLLO LV”, informējam, ka no 1. jūnija rēķinu apmaksa Maxima veikalos atkal pieejama bez laika ierobežojuma – visā veikala darba laikā.

Līdz šim veikalos noteiktie laika ierobežojumi rēķinu apmaksai tiek atcelti.

Papildus – rēķinu apmaksa ir pieejama arī pašapkalpošanās kasēs.

Par ārkārtējās situācijas laikā neverificētajiem ūdens patēriņa skaitītājiem

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem 25.punktu tika noteikts, ka, ja dzīvoklī esošā ūdens skaitītāja verificēšanas veikšanas termiņš ir beidzies ārkārtējās situācijas laikā, šo skaitītāju verificēšana ir veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ņemot vērā augstākminēto, informējam, ka ūdens skaitītāju, kuru verificēšanas veikšanas termiņš ir beidzies ārkārtējās situācijas laikā, nomaiņa ir veicama līdz 05.07.2021.

Par apkures atslēgšanu

Informējam, ka, ņemot vērā āra gaisa temperatūras paaugstināšanos un laika prognozi tuvākajām nedēļām, 10.05. tiek atslēgta apkure.

Jauni nosacījumi dzīvojamo telpu īres līgumiem

1. maijā stājas spēkā jauns Dzīvojamo telpu īres likums, kas turpmāk reglamentēs tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku, nosakot viņu vispārējās tiesības, pienākumus un atbildību, tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, kā arī dzīvojamo telpu īres līguma pamatnoteikumus.

Lasīt visu

Par rēķinu apmaksu MAXIMA veikalos

Atsaucoties uz MAXIMA mājaslapā publicēto informāciju, informējam, ka rēķinu apmaksu MAXIMA veikalos iespējams veikt no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no plkst. 20:00 līdz 22:00.

Noteikums pieņemts uz laiku ar mērķi samazināt cilvēku plūsmu veikalos saistībā ar Covid-19.

Par atkritumu šķirošanu

Sašķirotie atkritumi samazina kopējo atkritumu apjomu, jo tie tiek pārstādāti, kā arī to izvešana ir bezmaksas pakalpojums – līdz ar to tā ir iespēja, kā samazināt ikmēneša maksājumus par atkritumu izvešanu.

Uz atkritumu šķirošanai paredzētajiem konteineriem ir informatīvas uzlīmes ar norādēm – kādu atkritumiem tie ir paredzēti. Lūdzam to ievērot!

Zilais konteiners – kartonam un papīram

Paredzēts:

 • papīram;
 • kartonam – saplacinātām brokastu pārslu, cepumu, apavu un tam līdzīgām kartona kastēm un kārbām;
 • avīzēm;
 • neglancētiem žurnāliem, bukletiem;
 • grāmatām.

Nedrīkst ievietot:

 • slapju, netīru, ar pārtikas produktu atliekām sabojātu iepakojumu;
 • glancētus žurnālus, bukletus;
 • laminētus papīra izstrādājumus;
 • papīru ar metāla skavām, saspraudēm;
 • čipsu pakas, saldējuma papīru;
 • vinila tapetes.

Dzeltenais konteiners – PET pudelēm

Paredzēts:

 • Šampūna un citām tamlīdzīgām pudelēm;
 • Dzērienu plastmasas (PET) pudelēm.

Nedrīkst ievietot:

 • rotaļlietas;
 • krējuma un jogurta trauciņus;
 • eļļas un etiķa, pudeles;
 • sadzīves ķīmijas un līmes plastmasas iepakojumu;
 • pudeles ar pārtikas produktu atliekām;
 • mājsaimniecībā izmantojamus plastmasas priekšmetus.

Pirms izmešanas plastmasas pudeles lūdzam saplacināt, lai tās aizņem mazāk vietas un konteiners nepiepildās tik ātri. 

Zaļais konteiners – burkām, dzērienu stikla pudelēm

Paredzēts:

 • stikla burkām un pudelēm.

Nav paredzēts:

 • spoguļstiklam;
 • auto stiklam;
 • spuldzēm;
 • dažādu krāsu stikla lauskām.

Par citiem atkritumiem

Baterijas ir bīstamie atkritumi, tās drīkst izmest tikai tām paredzētajās tvertnēs (parasti atrodas publiskās vietās – veikalos u.c.)

Elektrotehniku (neizjauktā veidā), piemēram, ledusskapi, plīti, utilizācijai speciālajās pieņemšanas vietās pieņem bez maksas.

Nevajadzīgos apģērbus (apģērbus, apavus, mājas tekstilu – palagus, galdautus u.c.) aicinām nodot tekstila šķirošanas konteinerā pie tirdzniecības veikala "Ogres prestižs" Ogrē, Mednieku ielā 21/23. Lai veicinātu tekstila nonākšanu atkārtotā apritē, šķirošanas konteinerā nedrīkst izmest ar sadzīves ķīmijām, motoreļļām sasmērētu, kā arī mitru, pelējušu apģērbu, kas var sabojāt pārstrādei derīgo materiālu. Tāpat tekstila šķirošanas tvertnē nevajadzētu izmest saplēstas apģērbu un tekstila atliekas.

Iespēju ogrēniešiem šķirot tekstila izstrādājumus pie "Ogres Prestiža" nodrošina Latvijas Zaļais punkts, sadarbojoties ar SIA "Eco Baltia vide" un veikaliem "top!".  Informācija par tekstila šķirošanas konteineru atrašanās vietām pieejama www.zalais.lv sadaļā “Kur izmest?”.

Par ūdens patēriņa rādījumu nolasīšanu un skaitītāju verificēšanu ārkārtējās situācijas laikā

Informējam, ka ārkārtējās situācijas laikā, t.i., līdz 06.04.2021.,

 • ir atcelta ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu nodošana papīra formātā

Attiecīgi lūdzam ūdens skaitītāju rādījumus par februāri noziņot sekojoši:

 • sūtot uz epastu: aija@sencunami.lv,
 • sūtot sms vai whatsapp uz tālruni 26176371,
 • mājaslapā www.sencunami.lv (reģistrētiem lietotājiem)
 • vai 1.martā zvanot uz tālruni 26176371.

Gadījumā, ja kāda iemesla dēļ dzīvokļa īpašnieks nevar nodot ūdens patēriņa skaitītāja rādījumus elektroniski vai telefoniski, patēriņš tiks aprēķināts, ņemot vērā konkrētā dzīvokļa vidējo ūdens patēriņu par pēdējiem trim mēnešiem.

 • ir atlikta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana, tas jāveic 3 mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.
Mednieku 24 4.sekcijā 29.12. nebūs aukstais ūdens

Sakarā avārijas remontdarbiem Mednieku 24, 4.sekcijā, otrdien, 29.decembrī, no plkst.10-14.00 nebūs aukstā ūdens

Patvaļīga būvniecība dzīvokļos – kurš atbildīgs par seku novēršanu

Ja dzīvoklī ir konstatēta patvaļīga būvniecība, tā ir jānovērš pašreizējam īpašniekam – arī tad, ja pārkāpumus ir veicis iepriekšējais saimnieks. LV portāls skaidro, kādi ir visbiežāk sastopamie patvaļīgas būvniecības gadījumi un iespējamās sankcijas un kā novērst neatbilstību normatīvo aktu prasībām.

ĪSUMĀ

 • Viens no populārākajiem patvaļīgas būvniecības gadījumiem dzīvokļos ir nenesošo konstrukciju nojaukšana vai izbūve.
 • Bieži vien dzīvoklim patvaļīgi tiek pievienotas koplietošanas telpas vai arī, pārbūvējot dzīvokli, tiek izveidota jauna telpa, kas kļūst par koplietošanas telpu.
 • Izplatīts patvaļīgas būvniecības gadījums ir lodžiju aizstiklošana, kā arī nelikumīga apkures sistēmas izbūve.
 • Nereti būvvalde arī konstatē, ka patvaļīgi tiek mainīta dzīvokļa īpašuma funkcija, piemēram, no dzīvojamās telpas uz biroja, mazumtirdzniecības, ārstniecības funkciju utt.
 • Ēkas tehniskais stāvoklis ir apdraudēts tad, ja patvaļīgi tiek nojauktas nesošās konstrukcijas un tajās tiek izbūvētas jaunas ailas vai ja nesošās konstrukcijas tiek izbūvētas no jauna.
 • Noteiktos gadījumos ir vajadzīgs 50+1% atbalsts no dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašniekiem, būvprojekts un būvatļauja.
 • Reizēm patvaļīgās būvniecības “legalizācija” var būt apgrūtināta vai pat neiespējama.

Lasīt visu

No 01.01.2021. paaugstināts atkritumu apsaimniekošanas tarifs

Informējam, ka ir plānots pieņemt grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz nodokļa likmi par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanu poligonā no 01.01.2021. noteikt 65,00 EUR par tonnu līdzšinējās likmes - EUR 50,00 par tonnu – vietā.

Nekustamā īpašuma pirkuma līguma “zemūdens akmeņi”

Nekustamā īpašuma nodokļa (NĪN) kompensācijas pieprasīšana no pircējiem nekustamo īpašumu pirkuma līgumos, ja par to nav panākta vienošanās, ir nepamatota, uzsver eksperti. Vienlaikus nekustamā īpašuma attīstītāji uzskata, ka pašreizējā NĪN nomaksas kārtība, pārdodot īpašumu, nav taisnīga. Jebkurā gadījumā pirkuma līguma nosacījumos, kad darījumu vērtība sasniedz pietiekami lielas summas, ir jāpievērš uzmanība vismazākam sīkumam. Kādi var būt “zemūdens akmeņi” – šajā LV portāla skaidrojumā.

ĪSUMĀ

 • Normatīvie akti nosaka pārdevēja pienākumu veikt apmaksu par taksācijas gadu, kurā notiek īpašnieka maiņa.
 • Sanāk – ja pārdodat dzīvokli janvārī, esat spiests maksāt nekustamā īpašuma nodokli vēl 11 mēnešus, lai arī īpašums jums vairs nepieder.
 • Tā ir diezgan ierasta prakse – pirkuma līgumos iekļaut noteikumu, kur viena no pusēm – pircējs vai pārdevējs – daļēji vai pilnībā sedz nekustamā īpašuma nodokļa nomaksu.

Lasīt visu

Ieteikumi iedzīvotājiem ārkārtējās situācijas laikā
Par kasi

Ņemot vērā to, ka valstī ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid‑19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kurus SIA “Senču nami” kases telpā nav iespējams nodrošināt, informējam, ka SIA “Senču nami” kase nestrādās līdz situācijas stabilizēšanās brīdim.

Siltumenerģijas atslēgums Draudzības 10, Ogrē 19.10.2020.

Sakarā ar elektroenerģijas atslēgumu katlu mājā dzīvojamajai mājai Draudzības ielā 10, Ogrē 19.10.2020. no plkst. 13:00 - 16:30 būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstā ūdens / apkures)

SIA “Ogres Namsaimnieks”

Apstiprināti jauni SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) šogad jau otro reizi apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumapgādes pakalpojuma tarifus. Jaunie tarifi, kas būs spēkā no šā gada 1. septembra, ir zemāki nekā pašreiz piemērotie.

SIA “Ogres Namsaimnieks” apstiprināti siltumenerģijas divdaļīgie tarifi. Jaunā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti līdz 2021. gada 30. jūnijam būs 36,34 EUR/MWh (bez PVN). Savukārt no 2021. gada 1. jūlija būs spēkā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 34,52 EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa ir 21,7 tūkst. EUR/MW, kas saglabājas līdzšinējā apmērā.

Lasīt visu rakstu

Uzaicinājums uz Zilokalnu pr.16 mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 27.07.2020.

Uzaicinām dzīvojamās mājas Zilokalnu prospektā 16, Ogrē dzīvokļu īpašniekus uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci 27.07.2020., plkst. 19.00, Zilokalnu pr. 16, Ogrē mājas (pagalmā).

Kopsapulces darba kārtība:

 1. Par remontdarbiem;
 2. Par uzkrājumu apmēra noteikšanu;
 3. Par teritorijas labiekārtošanu;
 4. Citi jautājumi.

Gadījumā, ja Jūs pārstāvēs kāda cita persona, lai varētu piedalīties balsojumus, būs nepieciešama dzīvokļa īpašnieka parakstīta pilnvara (ja tāda vēl nav iesniegta).

Ārkārtējās situācijas laikā atlikto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu jāveic līdz 10.septembrim

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 524 ”Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” ūdens patēriņa skaitītājiem, kuriem atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš beidzās pirms Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, vai tas beidzās ārkārtējās situācijas laikā, tika noteikts, ka šo skaitītāju verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, t.i., no 2020.gada 10.jūnija līdz 10.septembrim.

25.05.2020. Draudzības 10 nebūs elektrība un ūdens

25.05.2020. mājai Draudzības 10, Ogrē sakarā ar darbiem elektrotīklā no plkst. 13:30 līdz 17:30 tiks pārtraukta elektroenerģijas piegāde un sakarā ar ūdensvada remontdarbiem no plkst. 09.00 līdz 16.00 netiks padots ūdens.

Pēc ūdens padeves atjaunošanas iespējama īslaicīga ūdens saduļķošanās.

Par maksājumu termiņiem

Neskatoties uz to, ka šobrīd valstī ir ārkārtējā situācija, SIA “Senču nami” ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem joprojām norēķinās savlaicīgi. Arī uzņēmuma darbiniekiem algas tiek izmaksātas līgumos paredzētajos termiņos.

No savas puses aicinām iedzīvotājus, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams noteiktajā termiņā apmaksāt rēķinus par pārvaldīšanu un sniegtajiem pakalpojumiem, savlaicīgi sazināties ar SIA “Senču nami” (klātienē birojā vai rakstiski uz epastu: aija@sencunami.lv), lai vienotos par maksājuma atlikšanu vai sadalīšanu uz vairākiem mēnešiem. Vienošanās gadījumos netiek piemērots līgumsods.

19.05. Draudzības 10 nebūs karstais ūdens

Sakarā ar jauna pieslēguma izbūvi siltumtīkliem dzīvojamajai mājai Draudzības ielā 10, Ogrē, 19.05.2020. no plkst. 7:45 līdz plkst. 22:00 būs siltumenerģijas padeves atslēgums (nebūs karstais ūdens).

Jādistancējas arī daudzdzīvokļu mājās. Atliek skaitītāju verifikāciju

Fiziskās distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi personām noteikti ne tikai publiskās iekštelpās un ārtelpās, bet arī koplietošanas telpās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Lai maksimāli izvairītos no saslimšanas ar Covid-19, uz ārkārtējās situācijas laiku tiek atlikta arī ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana dzīvokļos.

ĪSUMĀ

 • Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju koplietošanas telpās, māju pagalmos un stāvlaukumos personām jāievēro savstarpēja divu metru distance, kā arī visi epidemioloģiskās drošības pasākumi.
 • Apsaimniekotājiem ieteikts nodrošināt regulāru un pastiprinātu dzīvojamās mājas sanitāro apkopi un koplietošanas telpu dezinfekcijas pasākumus.
 • Uz ārkārtējās situācijas laiku dzīvokļos tiek atlikta ūdens patēriņa skaitītāju verificēšana.
 • Ārkārtējās situācijas laikā atliekamas arī skaitītāju (kas nav komercskaitītāji) pārbaudes vai šādu skaitītāju uzstādīšana dzīvokļos.

Lasīt visu

Par norēķiniem skaidrā naudā

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa Covid‑19 izplatības dēļ arkārtas situācijas laikā nebūs pieejama SIA “Senču nami” kase.

Norēķinus iespējams veikt:

Visās “Maxima” veikalu kasēs:
/lai veiktu apmaksu, nepieciešams izdrukāts rēķins ar skaidri salasāmu svītrkodu/

Ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem:
SIA „Senču nami”, Reģ. Nr. 40003674257 
A/S SEB banka, konts LV35 UNLA 0050 0041 6889 3
A/S „Swedbank”, konts LV80 HABA 0551 0289 8576 6

Par grāmatvedību

Informējam, ka SIA „Senču nami” kase no šī gada sākuma atrodas Mālkalnes prospektā 26, Ogrē.

Kases darba laiks ir noteikts:

Pirmdien: 10.00 – 12.00
Ceturtdien: 15.00 – 17.00

Bērnam drošs mājoklis. Kā to iekārtot?

Deviņus mēnešus vecs bērns izkrita caur kāpņu margām, par viņa dzīvību cīnījās divas mediķu brigādes. Smagu galvas traumu guva astoņus mēnešus vecs bērns, kurš izkrita no vecāku gultas. Šādus piemērus min Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktore Liene Cipule. “Ik dienu slimnīcā nogādājam bērnus ar smagiem apdegumiem, kas gūti, aizķerot nevērīgi atstātas kafijas krūzes,” liecina viņas ieraksts tviterī, atgādinot, cik būtiski ir radīt un uzturēt bērnam drošu vidi.

Karsti dzērieni, sadzīves ķīmija un mēbeles ir biežākie bērnu traumu cēloņi mājās, jo maziem bērniem ir milzīga vēlme izzināt un iepazīt mājokli un piekļūt ikvienai vietai tajā. Tādēļ ir svarīgi, ka vecāki jau pirms bērna ienākšanas ģimenē ir sagatavojušies un informēti par to, kā iekārtot dzīvesvietu, lai viņu atvase tajā būtu maksimāli pasargāta no iespējām gūt traumas, kas var atstāt paliekošas sekas arī uz bērna turpmāko dzīvi.

Lasīt visu

Dūmu detektors: kā to izvēlēties, pareizi uzstādīt un pārbaudīt

Jau 2016. gadā, stājoties spēkā jaunajiem Ugunsdrošības noteikumiem, tika paredzēts, ka no 2020. gada 1. janvāra dzīvokļos obligāti jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem, bet privātmājās – arī ugunsdzēsības aparātam. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD), kā arī Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) aicina negaidīt jaunā gada sākumu un jau laikus parūpēties par ugunsdrošību savā dzīvesvietā, lai sliktākā scenārija gadījumā varētu nosargāt savu īpašumu, veselību un pat dzīvību. Kas ir dūmu detektors, kā to uzstādīt un pārbaudīt – par to lasiet LV portālā. 

ĪSUMĀ

 • Dūmu detektors ir neliela ierīce, kas ar spalgas skaņas signāla palīdzību ziņo, ka tavā mājoklī izveidojies ugunsgrēka radīts sadūmojums.
 • Dūmu detektoru var iegādāties dažādās tirdzniecības vietās – elektropreču un saimniecības preču veikalos, kā arī specializētajos ugunsdrošības aprīkojuma veikalos.
 • Uz dūmu detektora jābūt izvietotam CE marķējumam un informācijai par atbilstību Eiropas standartam EN 14604.
 • Detektora uzstādīšana ir salīdzinoši vienkārša – to piestiprina pie griestiem ar komplektā pievienotajām skrūvēm vai abpusējo līmlenti.
 • Dzīvoklī jāuzstāda vismaz viens dūmu detektors, bet privātmājā tas jāuzstāda katrā ēkas stāvā.

Lasīt visu

Par rēķinu apmaksu Maxima kasēs

Sākot no 19.09.2019. SIA “Senču nami” rēķinus būs iespējams apmaksāt lielveikalu tīkla MAXIMA veikalu kasēs visā Latvijā.

Lai veiktu apmaksu, nepieciešams izdrukāts rēķins ar skaidri salasāmu svītrkodu. Apmaksu varēs veikt skaidrā vai bezskaidrā naudā. Pakalpojuma komisijas maksa ir 0,50 EUR.

Elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem pagarināts pārbaudes periods līdz 6 gadiem

Apstiprinot grozījumus Ministru kabineta 2007. gada 9. janvāra noteikumos Nr.40 "Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu", Ministru kabinets š.g. 9.jūlijā lēma pagarināt tādu ūdens patēriņa skaitītāju atkārtotās verifikācijas periodiskumu, kuru darbībā tiek izmantots elektromagnētiskais lauks vai ultraskaņa patērētā ūdens daudzuma uzskaitei. Atkārtotās verifikācijas termiņa pagarinājums elektromagnētiskajiem un ultraskaņas skaitītājiem veicinās to straujāku izmantošanu, kā arī samazinās neprecizitātes patērētā ūdens daudzuma uzskaitē. Līdz ar grozījumiem pagarināta verificēšanas perioda elektromagnētiskajiem un ultraskaņas ūdens patēriņa skaitītājiem no 4 gadiem uz 6 gadiem. Pagarinātais atkārtotās verificēšanas termiņš (6 gadi) attiecas arī uz tiem ultraskaņas un elektromagnētiskajiem ūdens skaitītājiem, kas jau šobrīd atrodas lietošanā un kas verificēti pirms šiem grozījumiem. Savukārt mehāniskajiem ūdens patēriņa skaitītājiem tiek saglabāts līdzšinējais verificēšanas periodiskums – reizi 4 gados.

Lasīt visu

Ekonomikas ministrija

Par kanalizācijas lietošanu

Kanalizācijā aizliegts mest autiņbiksītes, higiēnas lietas, taukus, vienreizlietojamos virtuves dvieļus, lupatas, mitrās salvetes, mājdzīvnieku spalvas, augļu, dārzeņu mizas, pārtiku un citus sadzīves atkritumus. 

Pārvaldnieks

Jaunās ugunsdrošības prasības

Ugunsgrēka autonomie detektori

No 2020. gada 1. janvāra visos mājokļos ir jābūt uzstādītiem dūmu detektoriem.

Ugunsgrēka autonomo detektoru pielietošana, kā rāda pasaules pieredze, ir efektīvs risinājums, lai pasargātu mājokļa iemītnieku dzīvības no pēkšņa ugunsgrēka briesmām, tāpēc Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) aicina iedzīvotājus arī iepriekš būvētās ēkās savai drošības nodrošināšanai iegādāties un uzstādīt ugunsgrēku autonomos detektorus.

Kas ir ugunsgrēka autonomais detektors?

Ugunsgrēka autonomais detektors ir neliela izmēra ierīce, kura patstāvīgi spēj konstatēt telpā izveidojušos ugunsgrēka faktorus (dūmu koncentrāciju, siltumu) un par to ar spalgu, 80 dB skaņas signālu aptuveni pusstundu nepārtraukti brīdināt mājokļa iemītniekus.  Ugunsgrēka autonomais detektors darbojas no autonoma strāvas avota. Visbiežāk tā ir 9V „kronas” tipa baterija, kuru ievieto detektora korpusā. Saprotams, ka ugunsdzēšamo aparātu šī ierīce neaizvieto. Tās uzdevums nav dzēst, bet gan brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi. Par tālāko rīcību, atkarībā no situācijas, ir jāizlemj mājokļa iemītniekiem pašiem – apslāpēt liesmas pašu spēkiem vai nekavējoties pamest ugunsnelaimes skarto mājokli un saukt palīgā ugunsdzēsējus. Gadījumos, kad mājoklī neviena nebūs, paliek cerība, ka ugunsgrēka autonomā detektora spalgo signālu izdzirdēs kaimiņi un izsauks ugunsdzēsējus. Jāatceras, ka ugunsgrēka autonomie detektori ir paredzēti lietošanai telpās. Uzstādīti ārā tie gaidīto efektu nedos.

Ugunsgrēka autonomo detektoru izvietošana

Cik ugunsgrēka autonomo detektoru nepieciešams dzīvoklī? Ideāli būtu pa vienam uz katru telpu, kurā uzturas mājokļa iemītnieki un, kurā tie veic kādus saimnieciskus darbus – proti, vietās, kur potenciāli iespējama ugunsgrēka izcelšanās. Pati minimālākā prasība – viens ugunsgrēka autonomais detektors uz dzīvokli.

Ugunsgrēka autonomā detektora uzstādīšana ir ļoti vienkārša. To var paveikt jebkurš, kas prot sienā vai griestos izurbt pāris nelielus caurumus, piestiprināt tiem ar ierīces komplektā ietilpstošo dībeļu un skrūvju palīdzību detektora korpusu. Lietošanas instrukcijā ražotājs visbiežāk norāda arī ieteicamās uzstādīšanas vietas.

Vispiemērotākā vieta detektoram būtu guļamistabas un gaiteņa griesti netālu no guļamistabas durvīm. Ja nevar detektoru uzstādīt griestos, tad to drīkst izvietot sienas augšdaļā tuvu griestiem, bet nedrīkst detektorus izvietot tieši griestu un sienas dobumā. Tas tādēļ, lai izcēlušās ugunsnelaimes gadījumā būtu iespējams pamodināt guļošos mājokļa iemītniekus. Savukārt citās telpās izvietotie detektori lieliski noderēs, lai brīdinātu mājniekus par kādā konkrētā telpā notikušu aizdegšanos.

Uz skapja, plaukta novietots dūmu detektors savas funkcijas pildīs ierobežotā apjomā. Jo dūmi ceļas augšup, griestu virzienā, tur koncentrējas un tikai pēc tam sāk piepildīt telpu virzienā uz leju. Tāpēc šajā gadījumā detektors dūmus sajutīs kādu brīdi vēlāk, nekā pie griestiem novietotais. Taču, kā zināms, uguns izplatās ļoti ātri, un bieži vien pat šim īsajam novēlošanās brīdim var būt izšķiroša nozīme mājokļa iemītnieku spējai apdzēst liesmas vai arī paspēt atstāt degošās telpas.

Ugunsgrēka autonomo detektoru apkope

Uzstādītā detektora tehniskā apkope ir vienkārša. Nepieciešama vien savlaicīga barošanas elementa – baterijas nomaiņa, detektoru darbības pārbaude un putekļu noslaucīšana lietošanas instrukcijā norādītajā kārtībā. Šos darbus sekmīgi var paveikt jebkurš. Jauna baterija kalpo aptuveni 2 gadus. Detektora korpusā ir baterijas jaudas automātiskā kontrole, kura laicīgi brīdinās ar skaņas signālu par baterijas nomaiņas nepieciešamību. Laiku pa laikam detektors ir jāpārbauda. To dara instrukcijā noteiktajā kārtībā. Visbiežāk – nospiežot kontroles (testa) pogu, pēc kā jāatskan spalgam skaņas signālam. Ja signāls skan – detektors ir darbspējīgs. Šādu pārbaudi ieteicams veikt reizi mēnesī. Cigareti vai kādu citu dūmu avotu pārbaudei gan nevajadzētu izmantot tā iemesla dēļ, ka darbspējīgs detektors, atpazīstot dūmus, turpinās dot nepārtrauktu spalgu skaņas signālu aptuveni 30 minūtes - proti, tā konstrukcijā paredzēto brīdinošā signāla padošanas laiku. Ja tā ir noticis, tad detektoru var „apklusināt”, uz īsu brīdi atvienojot bateriju.

Ugunsgrēka autonomo detektoru izvēles nianses

Detektori iegādājami elektropreču un specializētos ugunsdrošības aprīkojuma, ierīču veikalos. Piedāvātie detektori, neraugoties uz to, ka visi spēj brīdināt par izcēlušos ugunsnelaimi, tomēr var atšķirties ar iebūvēto papildus funkciju klāstu, kā arī ar cenu. Šo ierīču pārdevēji sniegs paskaidrojumus par tās vai citas funkcijas nozīmi ērtākai ierīces lietošanai. Taču nepieciešamības gadījumā konsultācijas par ugunsgrēka detektoriem un to uzstādīšanas jautājumiem var saņemt VUGD. Detektoru cenas ir atkarīgas no ražotāja un detektora iebūvētajām papildus funkcijām.

Taču, pērkot jebkura ražotāja vai modeļa detektoru, pirmām kārtām ir jāpievērš uzmanība tam, lai uz tā korpusa būtu „CE” marķējums un informācija par detektora atbilstību Eiropas standartam EN 14604. Šāds apzīmējums apliecina konkrētā detektora atbilstību Eiropas Savienībā noteiktajām prasībām, kādas tiek izvirzītas šāda tipa ierīcēm. Nepieciešams pārliecinieties, vai ierīces lietošanas instrukcijas teksts būtu valsts valodā. No praksē noderīgām papildus funkcijām ieteicams detektora modelis foto-elektriskā darbības principa ar korpusā iebūvētu spuldzīti, kas ieslēdzas vienlaikus ar brīdinošo skaņas signālu. Tas būs noderīgi kaut nelielas redzamības nodrošināšanai naktī gadījumā, ja aizdegšanās rezultātā būs sabojāta mājokļa elektroapgaisme.

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma

Automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma šobrīd ir vispilnīgākais mājokļu aizsardzības veids, kas ar ēkā uzstādītu tehnisku līdzekļu, sakaru līniju, u.c. starpniecību un sistēmu dežurējošā un apkalpojošā personāla palīdzību nodrošina operatīvu ugunsgrēka konstatēšanu, trauksmes signalizāciju un ugunsdzēsēju izsaukšanu uz konstatētās ugunsnelaimes izcelšanās vietu, neatkarīgi no tā vai ēkā atrodas, vai neatrodas iemītnieki. Diemžēl šādas sistēmas ierīkošana un ekspluatācija ir salīdzinoši dārga, taču, ja vien līdzekļi atļauj, tad ieteicams to ierīkot.

Ugunsdrošības uzraudzības pārvalde