Par aizsargātā lietotāja atbalstu dzīvojamo māju Mednieku ielā 19 un 24 iedzīvotājiem

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Par aizsargātā lietotāja atbalstu dzīvojamo māju Mednieku ielā 19 un 24 iedzīvotājiem

Enefit SIA ir uzsācis aizsargāto lietotāju atlaižu piemērošanu elektroenerģijai privātpersonām, t.sk., privātpersonām, kurām elektroenerģijas norēķins notiek ar apsaimniekotāju.

Aizsargātā lietotāja atbalstu elektrības rēķiniem ir tiesības saņemt:

Daudzbērnu ģimenei – 20 EUR

Trūcīgai vai maznodrošinātai ģimenei – 15 EUR

Ģimenei, kuras aprūpē ir bērns ar invaliditāti – 15 EUR

Personai ar I invaliditātes grupu vai tās aizgādnim – 15 EUR

Atlaides saņemšanai, iedzīvotājiem, kas atbilst kādam no augstākminētajiem statusiem, ir jāaizpilda pieteikums - SIA “Senču nami” birojā vai elektroniski (aizpildot uz e-pastiem nosūtīto formu).

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt uz tālruni 26176371 (Aija) vai rakstīt uz e-pastu: aija@sencunami.lv