Informācija par norēķiniem

Sākums | Apsaimniekošana | Informācija par norēķiniem

Rekvizīti:

SIA “Senču nami”
Reģistrācijas numurs 40003674257
Juridiskā adrese: Mednieku iela 21/23, Ogre, LV-5001

Konti:

A/S SEB banka
LV35UNLA0050004168893

A/S Swedbank
LV80HABA0551028985766

Rēķinus par pārvaldīšanu un pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu un uzturēšanu maksāšanas, iespējams samaksāt arī

1. Lielveikalu tīkla MAXIMA veikalu kasēs

Lai veiktu apmaksu, nepieciešams izdrukāts rēķins ar skaidri salasāmu svītrkodu. Apmaksu var veikt skaidrā vai bezskaidrā naudā. Pakalpojuma komisijas maksa ir 0,50 EUR;