Kur zvanīt dažādos gadījumos

Sākums | Apsaimniekošana | Kur zvanīt dažādos gadījumos
Ziņot, jaKontaktinformācija
nedarbojas lifts67311312 vai 67311320 (SIA „Schindler lifts“)
ir avārija ūdensvadā, kanalizācijādarba laikā - 20230444 (Gints); 29236024 (Ivars) vai 65035770 (Aija)
ārpus darba laika - 20230444 (Gints)
izdegušas koplietošanu telpu spuldzes, neslēdzas koplietošanu telpu durvismājas vecākais (ja ir ievēlēts); 29236024 (Ivars), 65035770 (Aija) vai rakstīt e-pastu: aija@sencunami.lv
ir jautājumi par rēķiniem65035770 (Aija) vai rakstīt e-pastu: aija@sencunami.lv
ir nekārtības ar automašīnu novietošanu, sabiedriskās kārtības normu pārkāpumi (tajā skaitā trokšņošana, smēķēšana uz balkoniem, lodžijām)65002400 (Valsts policijas Rīgas reģ. pārv. Ogres iecirkņa dežūrdaļa)

Kontaktinformācija ārkārtas gadījumos

112Vienotais ārkārtas palīdzības izsaukumu numurs
110Valsts policija
113Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests
114Gāzes avārijas dienests