Kontakti

Sākums | Kontakti

SIA „Senču nami” ir dibināta 2004. gadā. Mūsu speciālistiem ir iegūts maģistra grāds Rīgas Tehniskajā universitātē Būvniecības un nekustamo īpašumu apsaimniekošanas fakultātē (piektais profesionālās kvalifikācijas līmenis), Rīgas Juridiskajā koledžā 1. līmeņa profesionālā augstākā izglītība Nekustamā īpašuma apsaimniekošanā un pārvaldīšanā (ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis), kā arī nepārtraukti tiek papildinātas zināšanas dažādos kursos, semināros, izstādēs.

Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir:

  • darījumi ar nekustamajiem īpašumiem Latvijā un ārvalstīs, tajā skaitā, darījumu dokumentu noformēšana,
  • dzīvojamo māju pārvaldīšana.

Uzņēmuma prioritāte ir kvalitatīva pakalpojuma sniegšana par saprātīgu cenu, ko apliecina ilgstoša un stabila sadarbība ar esošajiem klientiem.

Kontaktinformācija

Ogre, Mednieku iela 21, 23

Mob. +371 29236024, +371 29250344
Tel. +371 65035773, +371 65035774

E-pasts: info@sencunami.lv

Rekvizīti

SIA „Senču nami”
Reģ. Nr. 40003674257
Mednieku iela 21/23, Ogre, LV-5001

A/S SEB banka, kods UNLALV2X
LV35 UNLA 0050 0041 6889 3

A/S „Swedbank”, kods HABALV22
LV80 HABA 0551 0289 8576 6

Džemma Ceplīte
Valdes priekšsēdētāja

Tel. +371 65035773
Mob. +371 29250344
E-pasts: info@sencunami.lv

Aija Rengarde
Administratore

Tel. +371 65035770
Mob. +371 26176371
E-pasts: aija@sencunami.lv

Ivars Ornicāns
Pārvaldnieks

Tel. +371 65035774,
Mob. +371 29236024
E-pasts: sencunami@inbox.lv

Kaspars Sparāns
Tehniskais darbinieks

Mob. +371 29264734