Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. decembra

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. decembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 11. novembrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājumu.

Plašāka informācija šeit: https://www.ogresnamsaimnieks.lv/2021/11/13/apstiprinats-jauns-siltumenergijas-tarifs-no-s-g-1-decembra/