Par kārtību kāpņu telpās

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Par kārtību kāpņu telpās

Atgādinām, ka saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem kāpņu telpās (evakuācijas ceļos) aizliegts novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus.

Attiecīgi lūdzu nodrošināt, lai kāpņu telpās netiktu glabātas ragavas, ratiņi, velosipēdi, atkritumu maisi utml.