No novembra tiks atvieglota lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | No novembra tiks atvieglota lēmumu pieņemšanu daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās

Saeima š.g. 30. maija sēdē galīgajā lasījumā apstiprināja grozījumus Dzīvokļa īpašuma likumākas atvieglos lēmumu pieņemšanas procedūru daudzdzīvokļu ēkās, tādējādi nodrošinot efektīvāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju pārvaldīšanu, kā arī veicinot dzīvokļu īpašnieku iespējas lemt par energoefektivitātes pasākumu īstenošanu ēkās. Grozījumi likumā stāsies spēkā š.g. 1. novembrī, kas saistīts ar nepieciešamību pilnveidot Būvniecības informācijas sistēmas funkcionalitāti, nodrošinot tās atbilstību Dzīvokļa īpašuma likumā veikto grozījumu saturam.

Daudzīvokļu ēku pārvaldība un būtisku lēmumu pieņemšana, piemēram, par ēku atjaunošanas projektu uzsākšanu, bieži atduras pret nepārvaramu šķērsli – lielākās iedzīvotāju daļas nevēlēšanos uzņemties atbildību par savu īpašumu. Tādēļ mūsu mērķis ir atvieglot atbildīgās iedzīvotāju daļas iespējas pieņemt daudzīvokļu ēku uzturēšanai un atjaunošanai būtiskus lēmumus, tā veicinot Latvijas dzīvojamā fonda kvalitātes uzlabošanu un energoefektivitāti. Saeimas pieņemtie likuma grozījumi ir svarīgs solis šajā virzienā,” uzsver ekonomikas ministrs Viktors Valainis.

Kā zināms, dzīvokļu īpašnieku kopība par savā kompetencē esošajiem jautājumiem lēmumus var pieņemt vairākos veidos - dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē; aptaujas veidā, nesasaucot dzīvokļu īpašnieku kopsapulci; vai citādi, savstarpēji vienojoties.

Visu ziņu lasīt šeit