Par atkritumu šķirošanu

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Par atkritumu šķirošanu

Uz katra konteinera ir uzlīmes ar norādēm, kādus atkritumus tajā drīkst izmest.

Svarīgi:

  • Šķirošanas konteineros drīkst izmest tikai tīru iepakojumu bez ēdiena un dzēriena atliekām.
  • Pirms izmešanas, ja tas iespējams, iepakojums jāsaplacina.
  • ATCERIETIES – vienreizlietojamie trauki NAV iepakojums. To vieta ir sadzīves atkritumu konteinerā.
  • Lai atkritumi derētu otrreizējai pārstrādei, iepakojuma šķirošanas konteinerā drīkst mest tikai tīru, sausu iepakojumu bez ēdienu paliekām. 
  • Ja šķiroto atkritumu konteinerā tiek konstatēts neatbilstošs sastāvs, tas tiek izvests par nešķirotu sadzīves atkritumu maksu.

Sīkāku informāciju skatīt šeit