Par ārkārtējās situācijas laikā neverificētajiem ūdens patēriņa skaitītājiem

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Par ārkārtējās situācijas laikā neverificētajiem ūdens patēriņa skaitītājiem

Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumu Nr. 524 Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem 25.punktu tika noteikts, ka, ja dzīvoklī esošā ūdens skaitītāja verificēšanas veikšanas termiņš ir beidzies ārkārtējās situācijas laikā, šo skaitītāju verificēšana ir veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Ņemot vērā augstākminēto, informējam, ka ūdens skaitītāju, kuru verificēšanas veikšanas termiņš ir beidzies ārkārtējās situācijas laikā, nomaiņa ir veicama līdz 05.07.2021.