Atkritumu apsaimniekošana ar 2024. gadu kļūs dārgāka

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Atkritumu apsaimniekošana ar 2024. gadu kļūs dārgāka

No 2024. gada 1. janvāra par teju 16% pieaugs dabas resursu nodokļa (DRN) likme sadzīves atkritumu apglabāšanai — līdzšinējo 95 eiro par tonnu vietā būs jāmaksā 110 eiro.

DRN, kas saistīts ar nešķiroto sadzīves atkritumu apglabāšanu, tiek pārskatīts un pakāpeniski paaugstināts jau kopš 2021. gada. Turklāt paredzēts, ka šīs likmes paaugstināšana notiks arī 2025. un 2026. gadā, ik gadu to paaugstinot par 10 eiro tonnā.

DRN likme lielā mērā ir politikas instruments, lai stimulētu atkritumu šķirošanu visā Latvijas sabiedrībā, jo šķirotā iepakojuma (plastmasas, papīra un stikla) apsaimniekošana ir un būs bez maksas, savukārt bioloģiski noārdāmo jeb BIO atkritumu izvešana ir maksas pakalpojums.

Izmaiņas ir pakārtotas Latvijas vides politikai un Eiropas Savienības Zaļā kursa mērķiem, to vēstījums ir diezgan tiešs — tiem, kuri nešķiro, atkritumu apsaimniekošana kļūs aizvien dārgāka. Rēķinus var mazināt šķirojot, jo gan dalīti šķiroto iepakojumu, gan stikla iepakojuma atkritumus apsaimniekotāji izved bez maksas.

Tāpat iedzīvotāji tiek aicināti aktīvi izmantot šķiroto atkritumu pieņemšanas laukumus, kuros bez maksas var nodot iepriekš sašķirotus atkritumus. Informāciju par atkritumu veidiem un laukumiem lūdzu skatīt šeit => https://www.kilupe.lv/pakalpojumi/skiroto-atkritumu-apsaimniekosana/skiroto-atkritumu-savaksanas-laukumi/

Izmaiņas DRN skar visu Latvijas atkritumu apsaimniekotāju nozari, kā rezultātā atkritumu apsaimniekošanas maksa pieaugs arī gala patērētājiem. Savukārt šķirojot, iedzīvotāji savus atkritumu apsaimniekošanas rēķinus var samazināt.

Visu ziņu lasīt šeit