Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces varēs organizēt arī elektroniski

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces varēs organizēt arī elektroniski

Ar grozījumiem Dzīvokļa īpašuma likumā paredzēts nostiprināt dzīvokļa īpašnieku lēmumu pieņemšanas un virzīšanas procesu, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS), kā arī ieviest iespēju izmantot elektronisko kopsapulci vai aptauju elektroniskajā vidē, ko nodrošinās BIS funkcionalitāte. Savukārt grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā nosaka, ka pēc nepilna gada mājas lietas visās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās būs kārtojamas BIS.

ĪSUMĀ

  • Dzīvokļu īpašnieki mājas kopsapulcē varēs piedalīties arī attālināti. Sapulces varēs organizēt arī daļēji attālināti.
  • Izmantojot elektronisko vidi, dzīvokļu īpašniekiem tiks nodrošināta iespēja jau iepriekš nobalsot par klātienes sapulces darba kārtības jautājumiem.
  • Attālināti – elektroniskajā vidē, Būvniecības informācijas sistēmā – varēs organizēt arī mājas iedzīvotāju aptaujas.
  • Ar grozījumiem ir paredzēts papildināt Dzīvokļa īpašuma likumu ar jaunu 20.1. pantu, kas nosaka nepieciešamos dzīvokļu īpašnieku datus lēmumu pieņemšanā.
  • Grozījumi Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā paredz, ka mājas lietas visās daudzdzīvokļu dzīvojamajās mājās no 2023. gada 1. marta būs kārtojamas Būvniecības informācijas sistēmā.

Visu ziņu lasīt šeit