Par maksājumu termiņiem

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Par maksājumu termiņiem

Neskatoties uz to, ka šobrīd valstī ir ārkārtējā situācija, SIA “Senču nami” ar komunālo pakalpojumu piegādātājiem joprojām norēķinās savlaicīgi. Arī uzņēmuma darbiniekiem algas tiek izmaksātas līgumos paredzētajos termiņos.

No savas puses aicinām iedzīvotājus, kuriem kaut kādu iemeslu dēļ nav iespējams noteiktajā termiņā apmaksāt rēķinus par pārvaldīšanu un sniegtajiem pakalpojumiem, savlaicīgi sazināties ar SIA “Senču nami” (klātienē birojā vai rakstiski uz epastu: aija@sencunami.lv), lai vienotos par maksājuma atlikšanu vai sadalīšanu uz vairākiem mēnešiem. Vienošanās gadījumos netiek piemērots līgumsods.