Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. decembra

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. decembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 17. novembrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas būs spēkā no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Jaunā tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim būs 117,42 EUR/MWh (bez PVN), bet ar valsts atbalstu mājsaimniecībām šī siltumenerģijas komponente līdz 2023. gada 30. aprīlim ir 86,57 EUR/MWh (bez PVN).

Apstiprinātā siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa saglabājas 24,54 tūkst. EUR/MW gadā. Sakarā ar jauna objekta pieslēgšanu kopējai siltumapgādes sistēmai visiem klientiem no š. g. 1. decembra nedaudz samazināsies siltuma jaudas pastāvīgā gada maksa. 

Plašāku informāciju, lūdzu, skatīt šeit