Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. septembra

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. septembra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 5. augustā ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. septembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām, kā arī izmaiņām dabasgāzes pārvades, sadales pakalpojumu tarifos.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti no 2021. gada 1. septembra līdz 2022. gada 31. augustam būs 34,57 EUR/MWh (bez PVN). Savukārt no 2022. gada 1. septembra būs spēkā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 34,59 EUR/MWh (bez PVN). Siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa ir 21,7 tūkst. EUR/MW gadā, kas saglabājas līdzšinējā apmērā. Siltumenerģijas patērētāji ar savas ēkas pieprasīto siltumenerģijas jaudu var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Siltumenerģijas tarifu izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniedza SPRK š. g. 21. jūlijā, un  SPRK, izvērtējot SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniegtos noteiktos (piedāvātos) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus un to pamatojumu, secināja, ka SIA “Ogres Namsaimnieks” noteiktie (piedāvātie) siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi atbilst SPRK 2010. gada 14. aprīļa lēmumam Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un ir pamatoti.