Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 15. oktobra

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 15. oktobra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 12. oktobrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas ir spēkā no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Jaunā tarifa izmaiņas saistītas ar siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanas izmaksu aktualizēšanu.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no siltumenerģijas komponentes un jaudas maksas. Jaunā siltumenerģijas gala tarifa siltumenerģijas komponente ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim ir 110,00 EUR/MWh (bez PVN), bet ar valsts atbalstu mājsaimniecībām šī siltumenerģijas komponente līdz 2023. gada 30. aprīlim ir 82,87 EUR/MWh (bez PVN).

Apstiprinātā siltumenerģijas gala tarifa siltuma jaudas maksa ir palielinājusies no 21,70 uz 24,54 tūkst. EUR/MW gadā. Siltumenerģijas patērētāji ar savas ēkas pieprasīto siltumenerģijas jaudu var iepazīties SIA “Ogres Namsaimnieks” mājas lapas www.ogresnamsaimnieks.lv sadaļā “Pakalpojumi – Siltumapgāde”.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu projektu SIA “Ogres Namsaimnieks” iesniedza SPRK š. g. 30. septembrī, un  SPRK to apstiprināja paātrinātā kārtībā uz laika periodu no 2022. gada 15. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim.

Visu ziņu, lūdzu, skatīt šeit