Par norēķiniem skaidrā naudā

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Par norēķiniem skaidrā naudā

Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situāciju koronavīrusa Covid‑19 izplatības dēļ arkārtas situācijas laikā nebūs pieejama SIA “Senču nami” kase.

Norēķinus iespējams veikt:

Visās “Maxima” veikalu kasēs:
/lai veiktu apmaksu, nepieciešams izdrukāts rēķins ar skaidri salasāmu svītrkodu/

Ar pārskaitījumu uz sekojošiem rekvizītiem:
SIA „Senču nami”, Reģ. Nr. 40003674257 
A/S SEB banka, konts LV35 UNLA 0050 0041 6889 3
A/S „Swedbank”, konts LV80 HABA 0551 0289 8576 6