Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. jūnija

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. jūnija

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators)  š. g. 16. maijā ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas būs spēkā no 2024. gada 1. jūnija. Jaunā tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās dabasgāzes cenas, to komponenšu un iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no mainīgās maksas un pastāvīgās (jaudas) maksas. Saskaņā ar Regulatora lēmumu, mainīgā maksa no 2024. gada 1. jūnija būs 51,68 EUR/MWh (bez PVN), bet no 1. novembra tā būs 56,62 EUR/MWh (bez PVN).

Siltumenerģijas tarifa pastāvīgā (jaudas) maksasaglabājas 26,77 tūkst. EUR/MW gadā. Ņemot vērā, ka katru gadu tiek aktualizēti siltumenerģijas patēriņa dati klientiem par pēdējiem 3 gadiem, ir aktualizēta informācija par klientu pieprasītajām siltumenerģijas jaudām.

Visu ziņu, lūdzu, lasīt šeit