Ārkārtējās situācijas laikā atlikto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu jāveic līdz 10.septembrim

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Ārkārtējās situācijas laikā atlikto ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu jāveic līdz 10.septembrim

Saskaņā ar grozījumiem Ministru kabineta noteikumos Nr. 524 ”Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem” ūdens patēriņa skaitītājiem, kuriem atkārtotās verificēšanas veikšanas termiņš beidzās pirms Ministru kabinets izsludināja ārkārtējo situāciju saistībā ar epidēmiju vai pandēmiju, vai tas beidzās ārkārtējās situācijas laikā, tika noteikts, ka šo skaitītāju verificēšana veicama triju mēnešu laikā pēc ārkārtējās situācijas beigām, t.i., no 2020.gada 10.jūnija līdz 10.septembrim.