Par smēķēšanas ierobežojumiem

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Par smēķēšanas ierobežojumiem

Saskaņā ar Tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprites likuma 10.panta 2.daļu ir aizliegts smēķēt

  • tuvāk par 10 metriem no ieejām ēkās,
  • daudzdzīvokļu dzīvojamo māju kāpņu telpās, gaiteņos un citās koplietošanas telpās,
  • uz daudzdzīvokļu dzīvojamo māju balkoniem un lodžijām, ja kāds no mājas iedzīvotājiem pret to pamatoti iebilst,
  • bērnu atpūtas un rotaļu laukumos,
  • jebkurā citā šajā pantā neminētā publiskā vietā citas personas klātbūtnē, ja šī persona pret to iebilst.

Ja iebildumi netiek ņemti vērā, personai ir tiesības vērsties pašvaldības policijā.  

Par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpšanu policijai ir tiesības piemērot brīdinājumu vai naudas sodu līdz 100,00 EUR.