Par kasi

Ņemot vērā to, ka valstī ir noteikti epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid‑19 infekcijas izplatības ierobežošanai, kurus SIA “Senču nami” kases telpā nav iespējams nodrošināt, informējam, ka SIA “Senču nami” kase nestrādās līdz situācijas stabilizēšanās brīdim.