Informācija par siltumenerģijas tarifu

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Informācija par siltumenerģijas tarifu

SIA “Ogres Namsaimnieks” atgādina, ka š. g. 1. oktobrī stāsies spēkā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (turpmāk – SPRK) apstiprināts SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifs (mainīgā maksa 98,84 EUR/MWh (bez PVN)). Šīs tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas, kas ražota no šķeldas, cenu izmaiņām.

Vienlaikus informējam, ka SPRK  š. g. 21. septembrī ir apstiprinājusi jaunu SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu uz periodu no 2023. gada 1. novembra līdz 2024. gada 31. oktobrim[i]. Jaunajā tarifa projektā ir aktualizētas izmaksas siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai.

SIA “Ogres Namsaimnieks” ir divdaļīgs siltumenerģijas tarifs, kas sastāv no mainīgās maksas un jaudas maksas. Mainīgā maksa no 2023. gada 1. novembra būs 69,14 EUR/MWh (bez PVN), savukārt jaudas maksa būs 26,77 tūkst. EUR/MW gadā.

SPRK Padomes lēmumā secināts, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu izmaksas.

Visu ziņu, lūdzu, skatīt šeit