Aktualitātes

13.01.2022
Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Par kārtību kāpņu telpās
Atgādinām, ka saskaņā ar Ugunsdrošības noteikumiem kāpņu telpās (evakuācijas ceļos) aizliegts novietot priekšmetus, mēbeles, iekārtas un citus materiālus. Attiecīgi lūdzu nodrošināt, lai kāpņu telpās netiktu glabātas ragavas, ratiņi, velosipēdi, atkritumu maisi utml.
02.12.2021
Dzīvojamo māju pārvaldīšana
No 01.01.2022. būtiski pieaugs atkritumu apsaimniekošanas tarifs
No 01.01.2022. sadzīves atkritumu apglabāšanas tarifs pieaugs par aptuveni 90%.
17.11.2021
Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. decembra
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) š. g. 11. novembrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas stāsies spēkā š. g. 1. decembrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas izmaksu palielinājumu.