Новости

12.01.2023
Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 5. janvārī iesniedza izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai jaunu siltumenerģijas tarifa projektu, kurā aktualizētas izmaksas siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai. Plānotās izmaiņas tarifa mainīgajai maksai no 117,42 uz 117,33 (ar neparedzētajām izmaksām) EUR/MWh (bez PVN), pastāvīgajai maksai no 24,54 uz 25,35 tūkst. EUR/MW gadā (bez PVN). Tiek plānots, ka jaunais tarifs stāsies spēkā š. g. 1. maijā.
09.01.2023
Par valsts atbalstu energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājumam
Informējam, ka ikmēneša rēķinos ir piemērots valsts atbalsts energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma daļējai kompensācijai.
22.11.2022
Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs no š. g. 1. decembra
SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK) š. g. 17. novembrī ir apstiprinājusi SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu, kas būs spēkā no 2022. gada 1. decembra līdz 2023. gada 30. aprīlim. Jaunā tarifa izmaiņas saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.