Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. oktobra

Sākums | Dzīvojamo māju pārvaldīšana | Plānotas izmaiņas SIA “Ogres Namsaimnieks” siltumenerģijas tarifā no 1. oktobra

SIA “Ogres Namsaimnieks” informē, ka š. g. 29. augustā iesniedz izskatīšanai Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai siltumenerģijas tarifa izmaiņas. Tiek plānots, ka tās stāsies spēkā š. g. 1. oktobrī. Tarifa izmaiņas ir saistītas ar iepirktās siltumenerģijas cenu izmaiņām.

Plašāka informācija šeit

Papildus informējam par to, ka ir paredzēts valsts atbalsts par centrālo siltumapgādi par periodu no 2022. gada 1. oktobra līdz 2023. gada 30. aprīlim 50% apmērā no starpības starp siltumenerģijas tarifu un siltumenerģijas tarifa mediānu 68,00EUR/MWh.

Plašāka informācija par atbalstu šeit