Aktualitātes

10.05.2021
Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Par apkures atslēgšanu
Informējam, ka, ņemot vērā āra gaisa temperatūras paaugstināšanos un laika prognozi tuvākajām nedēļām, 10.05. tiek atslēgta apkure.
29.04.2021
Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Jauni nosacījumi dzīvojamo telpu īres līgumiem
1. maijā stājas spēkā jauns Dzīvojamo telpu īres likums, kas turpmāk reglamentēs tiesiskās attiecības starp dzīvojamās telpas izīrētāju un īrnieku, nosakot viņu vispārējās tiesības, pienākumus un atbildību, tiesisko attiecību izbeigšanas pamatus, kā arī dzīvojamo telpu īres līguma pamatnoteikumus.
26.02.2021
Dzīvojamo māju pārvaldīšana
Par rēķinu apmaksu MAXIMA veikalos
Rēķinu apmaksu MAXIMA veikalos iespējams veikt no plkst. 8:00 līdz 10:00 un no plkst. 20:00 līdz 22:00.